skip to Main Content

HIF:s ungdomsakademi fortsatt femstjärnig

Svensk Elitfotbolls certifiering av ungdomsakademierna för 2021 är klar. Resultatet visar att klubbens akademi fortsatt är femstjärnig efter att totalpoängen hamnat på 2 985.

– Det är glädjande att vi återigen får toppbetyg vilket ger oss ett kvitto på att vi har en bra och välfungerande verksamhet. Alla har lagt ner ett stort arbete under året och jag är väldigt stolt över både medarbetare och spelare, säger HIF:s akademichef Mikael Dahlberg.

Fakta Certifieringen
Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

Det är SEF:s föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Lasse Eriksson och Stefan Lundin som besöker klubbarna och klubbarnas ansvarige för ungdomsakademi eller motsvarande.

Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Arbetet med certifieringen startade 2010, med idéer från Elitprojektet, att inrikta sig på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till svenska elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande.