Skip to content

Under evenemang på Olympia råder vissa ordningsregler som besökare uppmanas förhålla sig till, för sin egen och andras trygghet, och för en positiv matchupplevelse för samtliga på arenan.

Visitation
Vid entré till arenan genomförs en visitation av besökare där väskor samt kläder kan komma att kontrolleras för föremål som inte får medtagas in på arenan. En lista på sådana föremål finns nedan.

Visitation är en förutsättning för att bli insläppt på arenan, det finns möjlighet att begära att bli visiterad av någon av samma kön. Visitationen sker alltid på frivillig grund, men om en besökare nekar till att bli visiterad finns det en risk att inträde nekas, i vilket fall de inte heller kan få tillbaka pengarna för matchbiljetten.

Visitationen sker av utbildade publikvärdar som agerar som en länk mellan publiken och ordningsmakt, de är representanter för föreningen med bakgrund i supporterleden, för att på ett smidigt sätt bibehålla en god och trygg stämning på Olympia.

Väskförbud – Ej möjligt att lämna in sin väska på arenan
Det är inte tillåtet att ta med väskor in på arrangemanget, detta gäller även restaurangbesökare.

– Undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in. Undantag får också göras för personer med barn som har behov av skötväska. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras innan besökaren går in på arrangemanget.

– Undantag gäller också din röda HIF-påse om du handlar i Olympiashopen. Dessa kommer att kontrolleras i entréerna.

Det finns ingen möjlighet att lämna in sin väska vid entrén, i shopen eller någon annanstans på Olympia. Väskor som lämnas i och runt arenan kan komma att beslagtas av polisen.

Vad får jag inte ta med in på arenan?
– Vapen eller andra farliga föremål
– Alkohol och andra droger
– Pyroteknik
– Glasflaskor
– Aluminiumburkar
– Flaggpinnar andra än av s.k. WP-plast (dessa får inte vara plomberade eller fyllda)
– Klädesplagg eller föremål med text eller symboler som kan uppfattas som diskriminerande eller kränkande
– Klädesplagg vars syfte är att maskera sig med inne på arenan

Trygghet

Helsingborgs IF har ett ansvar att säkerställa varje åskådares trygghet under matchevenemang, vilket är varför visitationer genomförs, samt varför åskådare kan komma att avvisas om inte ordningsföreskrifterna efterlevs. Berusade eller drogpåverkade personer kan också nekas inträde eller ombeds lämna arenan.

Arenan kameraövervakas, och det inspelade materialet kan komma att användas för att identifiera personer som bryter mot ordningsreglerna.

Övriga förhållningsregler
– All form av pyroteknik är förbjudet att befatta sig med inne på arenan liksom att antända pyrotekniska pjäser.

– Det är inte tillåtet för obehöriga att beträda spelplanen.

– Det är inte heller tillåtet att kasta in föremål på spelplanen, mot andra människor eller inom arenan.

– För samtligas trygghet är det inte heller tillåtet att klättra på staket, avgränsningar eller byggnationer. På grund av utrymningsskäl är det inte heller tillåtet att uppehålla sig i trappor eller uppgångar.

– Samtliga åskådare ska följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovanstående ordningsföreskrifter.

– Bryts ovanstående ordningsregler kan konsekvenser följa, exempelvis avvisning från arenan, avstängning från matchevenemang, eller till och med polisanmälan om handlingarna är straffbara enligt brottsbalken. Helsingborgs IF behandlar eventuella incidenter enskilt, och beslutar påföljder därefter.