skip to Main Content

Här köper du biljetter till våra hemmamatcher. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via biljett@hif.se. Nedan hittar du också villkor för biljetter, en sammanställning över frågor och svar samt allmän biljettinformation.

Köp biljetter

Du kan även köpa matchbiljetter till våra hemmamatcher på Väla Infocenter.

Öppettider
Måndag-Fredag 10.00-20.00
Lördag-Söndag 10.00-18.00

Du kan även köpa matchbiljetter till våra hemmamatcher på Dunkers Kulturhus.

Öppettider
Måndag, Tisdag, Onsdag och Fredag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–20.00
Lördag – Söndag: 10.00–17.00

Shopen öppnar 2 timmar innan avspark på matchdagar och har öppet ca 15 min efter matchen.
Övriga öppettider i Olympiashopen hittar du HÄR>>

Biljettluckorna på södra läktaren öppnar 1 timme innan avspark.

Helsingborgs IF inleder ett samarbete med biblioteken i Helsingborg för att erbjuda fler ungdomar möjligheten att ta del av den kultur och upplevelser som erbjuds i stadens regi, inklusive matchbiljetter till våra hemmamatcher på Olympia.

Det finns ett begränsat antal biljetter till matcherna tillgängliga för utlåning fördelat på Stadsbiblioteket, biblioteket på Drottninghög, Höganäs bibliotek samt biblioteken i Bjuv.

Så lånar du matchbiljetter:
Barn och unga under 20 år får ”låna” max 2 biljetter till en av säsongens matcher. Helt kostnadsfritt. Du behöver alltså bara ha ett lånekort.

– Biljetterna finns tillgängliga på Stadsbiblioteket, Drottninghögs bibliotek, Höganäs bibliotek samt biblioteken i Bjuv.

– Biljetten ger dig tillträde till en av HIF:s kommande hemmamatcher i Superettan och behöver inte återlämnas (eftersom den blir förbrukad).

– Du kan inte låna en matchbiljett innan biljetter släppts till den specifika matchen.

– Låntagaren behöver ett giltigt lånekort hos Bibliotek inom Familjen  Helsingborg.

– Låntagaren är under 20 år.

– Först till kvarn gäller.

– Endast utlåning via de fysiska biblioteken. Biljetterna kan alltså inte bokas via webb eller telefon.

Det finns inga krav på att låna en bok men passa gärna på!

– Biljetterna kan inte återlämnas eller bytas efter genomfört lån.

– Barn under 10 år måste komma i sällskap av vårdnadshavare.

– Håll utkik på HIF.se för aktuell tid och dag för matcher då detta kan komma att ändras.

Åldersgränser på Olympia

Vuxen/Ordinarie: Från och med 19 år räknas man som vuxen.
0-4 år: Barn under 5 år gratis i vuxens sällskap.
5-12 år: Barn (gäller på familjeläktaren).
13-18 år: Ungdom.
Studerande: Giltigt studentkort från CSN eller Mecenat ska kunna visas upp tillsammans med biljett vid varje match.
Över 65 eller förtidspensionär: Om du fyllt 65 år ska du kunna uppvisa legitimation. Vid förtidspension ska intyg från Försäkringskassan / Pensionsmyndigheten som bevisar att man är förtidspensionär kunna visas upp vid insläppen på arenan.

OBS! Samtliga åldersrabatter ska kunna verifieras i entrén, annars nekas man inträde.

Publik med funktionshinder

Rullstolsplatserna på Olympia är placerade på den södra läktaren, ovanför sektion 25 och sektion 26 på den östra läktaren samt på sektion 55 på den norra läktaren.
I biljetten ingår det en ledsagare och det finns hissar i nära anslutning till platserna.

Villkor biljetter

Läs våra villkor här

Du är som kund ansvarig för att kontrollera, att datum, tid och plats för köpt evenemang stämmer med din biljett samt att köpt evenemang inte ändrats vad gäller datum, tid eller plats.

OBS! Köpta biljetter kan inte returneras eller återköpas. Borttappad biljett ersätts ej.

Vid inställt evenemang återköps biljetten på uppdrag av arrangören förutsatt att återköp begärs senast en månad efter det att evenemanget skulle ha ägt rum. Kostnader för service, expedition och porto återbetalas ej i något fall.

Matchdag kan flyttas
På en del biljetter står matchdag och avsparkstid angivet. Då matchdag och klockslag kan flyttas med kort varsel åligger det biljettinnehavaren att försäkra sig om att angivet matchdatum och klockslag gäller. Det åligger biljettinnehavaren att själv ta reda på när match äger rum. All förändring eller flyttning av match sker genom klubbens hemsida www.hif.se eller via annonsering i dagspress.

Köpta biljetter kan inte återköpas
En bokning kan ångras fram till dess biljetterna är betalda. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av biljetter. En biljett som betalas vid bokningstillfället betraktas som ett köp, även om biljetten ännu inte levererats. Kunden är således bunden av sitt köp när betalning har skett. Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts inte i något fall. Om man fått biljetten hemsänd och skriver ut den själv kan man skriva ut biljetten på nytt. Observera att biljettens streckkod fungerar endast en gång.

Förlorad biljett
Förlorad biljett ersätts inte. Har du däremot valt eBiljett som leveranssätt kan du skriva ut en ny biljett. Observera att eBiljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång.

Krav på legitimation
Samtliga biljettinnehavare är skyldiga att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.
Biljett med studentrabatt ska alltid styrkas med legitimation och studieintyg (CSN-kort eller Mecenat-kort) i entrén.
Biljett med pensionärsrabatt för förtidspensionär ska alltid styrkas med legitimation och intyg från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten vid entrén.

Ändring av matcharena
Helsingborgs IF förbehåller sig rätten till ändring av matcharena. Ingen kompensation utgår till biljettköparen/biljettinnehavaren.

Kortbetalningsregler
Du kan bli uppmanad att visa upp det kort som du har betalt med. Därför skall köp av biljett på internet alltid ske med ditt eget kort eller att du är innehavare av kortet, dvs. kortet måste vara utställt i ditt namn. Endast VISA och MASTERCARD kan användas.

Biljetten får inte användas i kommersiellt syfte
Biljetten får inte användas i kommersiellt syfte och är endast för personligt bruk. Biljett får inte utbjudas i tävlingar eller vidaresäljas utan klubbens samtycke. Biljetter får inte vidareförsäljas till ett högre pris än vad som angivits på biljetten. Upptäcker klubben att vidareförsäljning sker har klubben rätt att makulera biljetten.

Biljetter som skrivits ut hemma
Biljetter som skrivs ut hemma är en värdehandling och skall behandlas på samma sätt som vanliga biljetter. Alla biljetter avläses vid entré till matchen. Om du som kund varit oaktsam och det finns fler än ett exemplar av din biljett kommer endast den första biljett (streckkod) som inskannas att gälla.

Personuppgifter som lämnas vid biljettköp
Personuppgifter som lämnas vid köpa av biljetter måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

Lösenord och användar-id på Internet
Du är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt. Lämna aldrig ut användar-id och lösenord till någon annan person.

Ordningsregler
• Helsingborgs IF förbehåller sig rätten att neka åskådare tillträde till arenan.
• Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation. Om åskådare vägrar att underkasta sig visitation kan åskådaren vägras tillträde till eller avvisas från arenan.
• Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.
• Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare. Det är inte heller tillåtet att medföra glasflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP-plast (dessa får inte vara plomberade eller fyllda).
• Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.
• Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger, annars genom sitt uppträdande stör ordningen eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person eller som indikerar gängtillhörighet, äger inte tillträde till arenan.
• Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
• Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
• Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
• På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar eller andra byggnationer inom arenan. Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser.
• Det råder rökförbud på arenans läktarutrymmen.
• Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
• Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare.
• Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening.
• Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar och vakter som är motiverade av säkerhetsskäl eller enligt ovan.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kom-mer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
• Helsingborgs IF förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.
• Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor genom arrangörsavstängning under två år eller genom tillträdesförbud under tre år. Person som omfattas av gällande arrangörsavstängning eller tillträdesförbud äger inte tillträde till arenan och kommer att avlägsnas.
• Utöver detta kan Helsingborgs IF komma att besluta påföljder för andra uppkomna situationer som Helsingborgs IF inte accepterar. Alla incidenter behandlas enskilt och en avstängning kan variera i tid för liknande förseelser.

Hjärtligt välkommen till Olympia!