Skip to content

Vi är Helsingborgs IF och vår stad är Helsingborg. Bli en del av oss så blir ni också en del av staden. Helsingborgs IF är ett av Helsingborgs starkaste varumärke och erbjuder en unik plattform för regionens näringsliv där flera hundra företag är engagerade i våra rättigheter och ser en stor affärsnytta i ett samarbete med klubben. Det ger er och ert företag en fantastisk möjlighet att göra affärer och träffa rätt personer för att bygga hållbara relationer och utöka affärsmöjligheterna.

Vår ambition är att skapa södra Sveriges mest affärsskapande nätverk inom skånsk idrott. Att vara partner till HIF ska ge affärsnytta och fantastiska upplevelser. Samarbetet ska bygga på klubbens värdeord:
glädje, målmedvetenhet, gemenskap & hjärta.

Vi erbjuder exklusiva matchdagspaket med mat och dryck, exponering till såväl de på arenan som de som ser våra matcher via TV-rutan, dedikerade och folierade bord i Bistro 1907, VIP-platser i Rio Lounge, konferenser, event och mycket mer. Vi har ett stort nätverk som bjuder på både nätverksträffar i dess olika former, möjlighet till exklusiva utskick och exponering i våra samtliga sociala kanaler samt en unik närhet och tillgång till bland annat vårt A-lag. Vi erbjuder helt enkelt det ni önskar av ett samarbete med oss!

För oss är det viktigaste att ni känner att ni får ut maximalt av att vara en del av HIF och att ni är stolta över att vara en del av oss. Det är också av yttersta vikt att vi gemensamt bygger en bidragande faktor till såväl positiv samhällsutveckling som en hälsosam livsstil för barn och unga samtidigt som vi bygger en sportsligt framgångsrik förening.

Oavsett val av partnernivå kan ni förvänta er service utöver det vanliga och möjligheter som ska gagna både er och ert företag.

Varmt välkomna till familjen Helsingborgs IF!

Kontakt:
Reda Chahrour
Kommersiell chef
rc@hif.se
072-546 32 29