skip to Main Content

Under 2022 arbetar vi tillsammans med Miljöbron för att kartlägga och definiera vårt klimatavtryck och miljöpåverkan. Vi har skrivit på klimatavtalet för Helsingborgs Stad och kommer aktivt arbeta med att begränsa vårat klimatavtryck.

Vi har ett projekt via Miljöbron som görs inom ramen för kursen Industriell miljöekonomi på Lunds universitet. Det syftar på att få studenter att undersöka möjligheter till olika certifieringar som kan vara aktuella för oss som förening inom hållbarhet. Vi kommer även ha större projekt tillsammans med dem under hösten

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Helsingborgs IF har tillsammans valt ut nedanstående mål som vi aktivt arbetar med i våra grundstenar för hållbarhet. Vi kommer i september vara värd för en av de officiella hubarna genom A Sustainable Tomorrow.

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
17. Genomförande och partnerskap