Skip to content

HIF delar de värderingar som ligger till grund för samhället i stort och för idrotten i Sverige och utgår från Svensk elitfotbolls uppförandekod i det dagliga arbete för att vara en öppen och demokratisk förening.

Tillsammans med vår vision och våra ledstjärnor är det fundamentet och utgångspunkten för allt vi gör och varför vi finns.

  • Hos oss ska alla känna sig välkomna oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller nationalitet eftersom vi värnar om integration och vill vara en positiv social kraft i samhället.
  • Alla som kommer på våra arrangemang ska känns sig trygga och säkra och tillsammans arbetar vi för att bejaka en positiv läktarkultur – på alla våra läktare.
  • Att vara HIF:are innebär Fair Play; det vill säga att vara en förebild och visa alla respekt oavsett om det rör sig om spelet, spelarna, domarna, ledarna, föräldrarna, anställda, förtroendevalda eller publiken.
  • Vi ska fostra våra ungdomsspelare till bra personer utifrån samarbete, respekt och eget ansvar.
  • Vi tar avstånd från all form av nedsättande språkbruk, hat, hot, våld, trakasserier, rasism, diskriminering samt mobbing och utanförskap.
  • Vi värnar om allas lika värde och rätt till en åsikt

För oss handlar fotboll/idrott om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi engagerar oss för att visa det och se till att det efterlevs.

Den nytillsatta styrelsen arbetar för att presentera en värdegrundsplan för de kommande fem åren under hösten.