skip to Main Content

Helsingborgs IF värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) och andra tillämpliga lagar.

Nedan följer information om hur dina personuppgifter behandlas och hur de skyddas avseende hantering och spridning. En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, telefon, adress och e-postadress är exempel på dessa.

Ansvarig för personuppgifter

Helsingborgs IF/HIF Service AB med organisationsnummer 843000–1407/556190-8855 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Behandling av personuppgifter

· Helsingborgs IF behandlar dina personuppgifter:

· om du är medlem eller ansöker om medlemskap i föreningen

· vid köp av biljett eller säsongskort

· som kund i vår webbshop

· som mottagare av någon av våra tjänster, nyhetsbrev, marknadsundersökningar eller dylikt

· vid deltagande i tävlingar, omröstningar eller utlottningar som Helsingborgs IF står bakom

· vid kontakt med oss genom till exempel e-post, besök på våra matcher och andra evenemang.

· när du är leverantör eller annan samarbetspartner till oss

· när du är kund till oss

Registrerade uppgifter

Helsingborgs IF kan komma att registrera följande uppgifter: för- och efternamn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, IP-nummer, köp- och betalningsuppgifter beroende på vilken typ av intressent du är.

Vid tecknande av medlemskap eller köp av säsongskort som privatperson identifierar du dig genom ditt personnummer. Denna personuppgift är nödvändig för att vi ska kunna särskilja dig från andra samt delge information och erbjudanden som är bäst lämpad för dig som kund. Detta även för att du ej ska få dubbel information eller fler utskick än nödvändigt.

Om du är partner eller representerar en organisation som genomför samarbete med Helsingborgs IF kan uppgifter gällande befattning och annan nödvändig information sparas för att underlätta samarbetet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss sparas i våra system, används i följande syfte och baseras på nedanstående legala grunder: För att kunna ingå och hantera avtal och medlemskap med dig som medlem, samarbetspartner, kund eller leverantör behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är en förutsättning för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Det är inte utförbart att erbjuda dig våra tjänster eller i övrigt utföra våra åtaganden gentemot dig utan att ta del av dina personuppgifter. Vi hämtar och behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig och hålla dig som samarbetspartner, medlem, besökare på vår hemsida, kund i webbshopen, mejlmottagare eller leverantör informerad. Vi förbehåller oss också rätten att kunna skicka erbjudanden och marknadsföringsmaterial till via sociala medier eller e-post. Du har alltid möjlighet att kostnadsfritt avbryta dessa utskick. Anledningen till dessa riktade utskick är för att vi hela tiden strävar efter att utveckla vår verksamhet och informera dig om de eventuella fördelar marknadsföringen kan tillföra dig.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att föreningen har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av föreningen bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Utlämnande av personuppgifter

Helsingborgs IF lämnar endast ut personuppgifter om vi behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredjeparts-rättigheter. Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter för direktmarknadsföring eller till andra bolag, men däremot kan det förekomma erbjudanden från våra partners i samband med information som skickas till dig ifrån oss.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

Skydd och säkerhet av personuppgifter

Helsingborgs IF har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

I samband med matcher eller andra evenemang används kameror för att fotografera, filma och livesända. Bilderna och klippen användas i marknadsföringssyfte i våra digitala kanaler så som hemsidan och sociala medier. Du kan komma att fotograferas och/eller filmas vid besök av våra evenemang. Vid arrangemang på Olympia sker kameraövervakning genom Helsingborgs Stads övervakningssystem för att identifiera ordningsstörande besökare. Detta material publiceras inte i Helsingborgs IF:s kanaler.

Åtkomst och borttagning av personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig samt i vissa fall få de förflyttade till annan personuppgiftsansvarig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt gdpr@hif.se.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post gdpr@hif.se eller via brev till:
Helsingborgs IF, Box 2074, 250 02 Helsingborg