skip to Main Content

För den som gärna åker kollektivt finns det tre bussar som avgår från Helsingborg C till Olympia arenan.

Stadsbuss 4 mot Västergård avgår från läge C och stannar vid hållplats Olympia skolan. Arenan ligger då precis över gatan.

Stadsbuss 6 mot Kungshult via Olympia avgår från läge D och stannar vid hållplats Olympia Park. Arenan ligger ca 300 m från hållplatsen.

Stadsbuss 27 mot Väla by via Lasarettet avgår från läge A och stannar vid hållplats S:t Nicolai. Arenan ligger ca 700m från hållplatsen.

För den som väljer det miljövänligaste transportsättet, cykel, kan man ställa cykeln på cykelparkeringen mittemot Olympiaskolan.

För den som inte är främmande för en liten promenad går det utmärkt att ta sig gående från Knutpunkten i centrum till Olympia. Gångfärden beräknas att ta 10-15 minuter om man väljer att gå genom Kärnanparken, riktmärke ”Kärnan” från centrum. Därefter är det fem minuter kvar till Olympia i samma riktning.

Från Göteborg/Stockholm:
Sväng av vid Helsingborg Norra, fortsätt rakt fram när motorvägen slutar, sväng till vänster vid McDonalds mot Olympia/Lasarettet. Följ vägens huvudled och Du finner Olympia på vänster sida efter ca 1 minut.

Från Malmö:
Sväng av vid Helsingborg Södra, följ motorvägen till dess slut, ta till höger vid rondellen mot Olympia/Lasarettet och följ vägens huvudled. Efter ca 2-3 minuter finner Du Olympia på höger sida om vägen.

Bra att veta:
Vägskyltar finns vid varje infart till Helsingborg som visar var Olympia ligger.