skip to Main Content

Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen har ingått ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden. Projektledare är Jeanette Howe.

I vårt samhälle finns idag invånare som inte tidigare arbetat, som varit borta från arbetslivet under en lång tid eller saknar egna och aktuella erfarenheter från arbetsmarknaden.

Att ha en sysselsättning är oerhört viktigt för vår livskvalité. Därför vill HIF tillsammans med Tillväxt Helsingborg öppna nya dörrar för individer i utanförskap att vidga sitt kontaktnät.

HIF och Tillväxt Helsingborg har inom sitt nätverk gemensamt över 300 företag som vill verka för att utveckla Helsingborg. Detta samarbete gör skillnad för såväl individen som för Helsingborgs Stad.

– Vi är Helsingborgs IF och vår stad är Helsingborg. Det är av yttersta vikt att vi tar vårt ansvar både på och utanför fotbollsplanen. Vi är väldigt stolta över att kunna ta nästa steg i vårt sociala engagemang i staden och tillsammans med Tillväxt Helsingborg motverka utanförskap. Jag vill också rikta ett stort tack till Lindéngruppen som är vår Huvudpartner i Hållbarhet. De är i allra högsta grad involverade och möjliggör utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete, säger Klubbdirektör Joel Sandborg.

Företagsnätverken har en nyckelroll
Denna samverkan riktar sig främst till dem som aldrig varit i kontakt med en arbetsplats. Ett första steg i processen till ett arbete kan för vissa vara att få en positiv kontakt med en sådan. Genom att följa med under en period på fyra till åtta timmar per dag på en arbetsplats och se hur en arbetsdag ser ut kan man skapa sig en egen uppfattning om de sociala koder som råder.

För att få tillgång till arbetsplatserna kommer företagsnätverken i både Tillväxt Helsingborg och Helsingborgs IF att bearbetas. Företagen som ingår i dessa nätverk kommer få möjlighet att engagera sig i det hållbarhetsarbete som krävs för att minska utanförskap och få fler till arbete. Båda organisationer anordnar flera nätverksträffar per år där personal från företagen träffas för att diskutera viktiga frågor som denna.

Idag är 9 000 personer arbetslösa i Helsingborg varav 1 200 ungdomar. Att tidigt skapa sig ett nätverk och förståelse för arbetsmarknaden är oerhört viktigt för såväl individen som för samhället.

Varför är detta viktigt?
Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och Helsingborgs stad vill gemensamt möjliggöra ett samarbete med fokus på att arbetslösa invånare med ekonomiskt bistånd ska introduceras till arbetsmarknaden. Vi strävar efter att målgruppens kompetens ska tas tillvara och synliggöras för arbetsgivare i syfte att öppna upp nya rekryteringsvägar.

Partnerna vill tillsammans skapa en attitydförändring kring utanförskap och därmed skapa förutsättningar för individer att bryta utanförskap. Individen ska genom tillgång till företagsnätverk, sponsorföretag, föreningsverksamhet och en inblick i arbetslivets villkor skapa sig ett nytt kontaktnät mot arbetsmarknaden.

Kontakt
Jeanette Howe
jeanette.howe@tillvaxthelsingborg.se
072-744 44 84