skip to Main Content

Vi söker huvudansvarig ledare till spontanfotbollsprojekt

Sedan hösten 2021 har HIF bedrivit spontanfotboll under det samlade namnet ”Fotboll för alla”. Idag verkar vi främst på Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem dit flickor och pojkar mellan 6 och 12 år är varmt välkomna. Vi är där tre gånger i veckan och varje pass är tre timmar långt.

Till vår hjälp har vi 16-18-åringar från respektive område men söker nu en huvudansvarig ledare för detta projekt som varar åtminstone fram till sommarlovet. Arvode utgår.

Är du intresserad eller känner någon som är lämpad för detta uppdrag? Kontakta då anders.ljung@hif.se.

– Ända sedan starten har vi fått oerhört fint gehör och samlat både flickor och pojkar som till vardags inte har möjlighet att vara en del av en förening. God hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling som vi på HIF arbetar aktivt med. Att sätta barn i rörelse och bidra till såväl bättre hälsa som en större samhörighet med andra barn är ett viktigt led i vårt arbete, säger Anders Ljung, Verksamhetschef för flick- & damfotboll samt projektledare för Fotboll för alla.

Projektet genomförs i samarbete med Helsingborgs Stad, Helsingborgshem och SISU.