skip to Main Content

Uppdatering om HIF:s försäljningssiffror på företag- & privatmarknad

HIF:s vice klubbdirektör och kommersiella chef Reda Chahrour ger oss en uppdatering om försäljningssiffrorna när det första kvartalet avslutas och hemmapremiären ligger runt hörnet.

Företagsförsäljning

Ni redovisade sponsorintäkter som uppgick till 27,2 miljoner förra året vilket var 2,2 miljoner över budget. Vad var det ett resultat av?
– Ett långsiktigt och strukturerat arbete ihop med ett tätt samarbete tillsammans med våra partners. Vi arbetar hela tiden proaktivt för att utveckla oss själva och vår rättighetsportfölj. Samtidigt är det viktigt att vara lyhörd gentemot våra partners för att kunna möta deras förväntningar och vara kreativa i vår paketering.

Budgeten i år är trots spel i Superettan för herrlaget satt till 23 miljoner kronor, hur ska ni nå det och hur har det gått hittills?
– För att lägga budgeten i en kontext är den historiskt stor för ett superettanlag och hade placerat oss intäktsmässigt någonstans strax efter topp sex-klubbarna i Sverige. Vi har under vintern, trots degradering och ett instabilt ekonomiskt läge för många, fått en fantastisk respons från våra partners. Vi har fått vara kreativa och paketera om. I takt med utvecklingen av vår flick- och damverksamhet samt hållbarhetsarbete har vi lyckats behålla många av våra partners på allsvenska intäktsnivåer samtidigt som vi lyckats bli attraktiva för flera nya företag. Vi har ett affärsnätverk som utvecklats mycket de senaste åren och vi strävar hela tiden mot att göra det bättre, vilket också är ett stort värde för företagen i vår region. Vi ligger redan nu inför premiären nära årets intäktsmål och vi har en stark tro på att vi kommer att uppnå det.

Ni är nominerade till Årets Affärsteam inom Svensk Elitfotboll. Vad innebär det?
– Till en början en stolthet och kvitto över att det vi gör tillsammans med vår organisation och våra partners är bra och på rätt väg. Vi är nominerade tillsammans med fyra andra klubbar i Allsvenskan (2022) för vårt arbete och intäktsutveckling.

Privatmarknad

Hur går säsongskortsförsäljningen?
– Jag önskar att å HIF:s vägnar börja med att rikta ett stort tack till alla dem som säkrat ett säsongskort för säsongen 2023. Vi har respekt och förståelse för hur omvärlden ser ut och har budgeterat med färre sålda säsongskort än föregående år som en följd av degraderingen. Där följer vi planen vi satt upp. Samtidigt är vi oerhört glada över det stöd vi fått och att vi sålt fler än 1 000 säsongskort på södra stå. Det går helt i linje med vår långsiktiga strategi där södra ska vara lungorna på vår arena som bidrar till en god stämning.

Vad gör ni för att locka publik till hemmapremiären?
– I skrivande stund har vi sålt över 7 000 biljetter och av erfarenhet vet vi att det händer mycket de sista dagarna, därför har vi en stark tro på publikfest och en fin premiärkväll tillsammans med er. Vi har under hela vintern arbetat aktivt med att synas och finnas mer ute på stan med såväl spelare som föreningen i stort. Detta har bland annat gjorts genom sju externa event men också genom skol- och föreningsbesök. Det är ett arbete som växlades upp under förra året och fortlöper nu på en ännu mer utbredd nivå. Samtidigt arbetar vi med såväl målgruppsanpassad som traditionell marknadsföring.

Premiärmatchen är även en föreningsmatch. Vad är anledningen till att man väljer att bjuda in nordvästskånska föreningar till just denna match?
– Vi har denna match som en föreningsmatch då det till en början passar väl med att premiären faller in under påsklovet vilket ger möjlighet till en rolig lovaktivitet. Framför allt vet vi vilket enormt arbete som görs och krävs för att bedriva föreningsverksamhet. Vi önskar premiera det fantastiska arbete som alla föreningar gör för såväl barn och ungdomar som vuxna men också uppmärksamma alla ideella ledare som gör föreningslivet möjligt. Att bjuda in föreningar och skolor till Olympia är också en del av vårt hållbarhetsarbete tillsammans med våra partners.

Superettan medför stora utmaningar när det kommer till publikrekrytering och att fylla Olympia med besökare. Vad har ni för strategier för att lyckas bibehålla publiksnittet?
– Vi har fullaste respekt för Superettan som liga men också förståelse för att den publikmässigt inte har lika stor attraktionskraft som Allsvenskan. Det innebär att det kommer ställas högre krav på oss att locka publiken till Olympia. Vi arbetar aktivt med familjeerbjudanden och föreningar för att skapa en ny generation HIF-supportrar över tid. Resultatet av detta arbete syns inte på kort sikt men vi är övertygade om att det kommer att betala av sig på lång sikt. Samtidigt har vi en äldre generation som gått till Olympia i många år som vi måste värna om och erbjuda en upplevelse de eftersträvar och förväntar sig.

– Helhetsupplevelsen på arenan ska och behöver vara mer än 90 minuter fotboll. När man kommer till Olympia ska man både visuellt och genom doft kunna känna att det är matchdag. Dessutom ska det finnas aktiviteter tillgängliga för både stora men framför allt små.

Nu ser vi framemot en härlig premiär och säsong tillsammans. Välkomna till Olympia!