Skip to content

Kommentar angående försäljningen av Taha Ali

Sedan det blev klart att vi sålt Taha Ali till Malmö FF har vi mötts av en del reaktioner. Att de beslut som vi i styrelse och klubbledning tar diskuteras bland medlemmar och supportrar hör till vardagen för en klubb av vår storlek, inte minst när det kommer till tränare och spelare som kommer och lämnar.

Vår officiella supporterklubb Kärnan gick i måndags ut med ett uttalande där de kritiserade Taha Alis övergång och vi har sett liknande kritik från rödblå supportrar i sociala medier. Kritiken handlar i första hand om att det är just Malmö som är den köpande klubben.

Med tanke på detta, vill vi kommentera enligt följande.
När Helsingborgs IF beslutar att sälja en spelare är det styrelsen och klubbledningen som tar beslutet tillsammans.
För att kunna ta vår förening tillbaka i fotbollens finrum, där vi hör hemma, behöver vi säkerställa en så bra ekonomi som möjligt. När vi i de förhandlingar vi har kring en spelare, kommer i ett läge där en enskild köpare är tydligt bättre än samtliga andra alternativ vi har, är det inte försvarbart att bortse från denna även om det som i det här fallet är en av våra största konkurrenter.

Att spekulera i att andra klubbar hade kunnat betala mer i framtiden kändes väldigt osäkert, och med tanke på de transfernivåer som är mer normala i Superettan, så hade det varit ansvarslöst av styrelse och ledning att missa möjligheten att sälja Taha Ali i detta läge.

Att det är känsligt att släppa spelare till Malmö FF är vi medvetna om och vi förstår att en del medlemmar och supportrar har starka åsikter om det. Men i vårt uppdrag måste vi fatta beslut som vi anser gynnsamma för Helsingborgs IF. Vissa beslut är svårare än andra att ta och det är ofta en avvägning mellan olika faktorer som behöver göras. I det här fallet var det vår förenings ekonomi som vägde tyngst eftersom försäljningen ger oss möjlighet att både betala av på de åtagande vi har och att investera i framtiden.

Arbetet med att bygga ett starkt Helsingborgs IF pågår varje dag och att få en sund och långsiktigt hållbar ekonomi är fortsatt högt prioriterat.

Vi vill också bara kort kommentera de spekulationer vi hört om att det är investerare som varit drivande i att försäljningen skulle bli av – det kan vi med kraft dementera. De som går in med pengar i samband med spelarförvärv har rätt till viss avkastning men ingen roll i samtalen kring försäljningar.

Vi har inte för vana att kommentera de transfersummor som gäller för enskilda spelare. Vi kan dock konstatera att affären är mycket fördelaktig för Helsingborgs IF, vi har minskat våra finansiella åtaganden och skapat en bra grund för framtiden.

Vi hoppas att vi på detta sett har gett en klarhet i vårt agerande och ser framemot en bra säsong tillsammans.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Helsingborgs IF