Skip to content

Valberedningens förslag 2024

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till ordförande, styrelse, revisorer samt valberedning för kommande årsmöte den 14 mars 2024 för medlemmar att ta ställning till.

Valberedningen har sedan sensommaren 2023 intervjuat styrelseledamöter, samarbetspartners och medlemmar för att få en bild av vilka behov föreningen har. Vi kan som alla andra konstatera att det har varit ett utmanande år, som resulterat i flertalet skiften på ledande och viktiga positioner inom organisationen. Kontinuitet, fler resurser och fördjupad kompetens inom ekonomi samt organisationsutveckling och -styrning har därför blivit valberedningens riktmärken till nedan förslag för HIF:s styrelse 2024.

Vi är glada över att kunna nominera Fredrik Karlsson för omval som ordförande på 1 år. Fredrik har på ett förtjänstfullt sätt axlat en ledande roll under period av osäkerhet, agerat som trygg punkt och bidragit till att lägga en grund för successivt ökad stabilitet när föreningen nu tar sats mot att bygga hållbart och långsiktigt igen.

Kenneth Nilsson och Lottie Svedenstedt väljer att lämna sina uppdrag som styrelseledamöter inför 2024, och valberedningen vill rikta ett stort tack till dem båda för deras insatser i föreningens namn. Vi vill ta tillfället i akt att lyfta Lotties engagemang, som varit en del av styrelsen sedan 2015. Lottie har haft en fundamental roll vid utvecklingen av HIF:s samhällsengagemang så väl som uppstarten av flick- och damverksamheten.

Blickandes framåt föreslår så valberedningen nyval av Fredrik Johnsson och Erik de la Motte.

Fredrik driver till vardags en konsultbyrå där han arbetar med organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Han har en bakgrund som HR-direktör inom bolag som Electronic Arts & Spotify där fokus på en hållbar men snabb tillväxt liksom ledarskapsutveckling varit central. Han är idag verksam i en handfull styrelser inom olika branscher och har ett stort hjärta för HIF sedan 90-talet.

Erik arbetar sedan många år på Handelsbanken. De senaste åren som kontorschef för kontoren i Helsingborg och Höganäs. Innan dess har han haft andra ledande positioner både i Sverige och utomlands. Erik besitter stor kompetens inte minst inom ekonomisk analys och finansiering. Han har ett mycket brett kontaktnät i Helsingborg och är sedan lång tid en hängiven HIF-supporter.

Valberedningen önskar också förlänga uppdragen för och nominera Pär Lövgren och Anders Johansson, båda Mazars, som revisorer för perioden till och med nästa årsmöte 2025. För samma period nomineras Martin Erlandsson och Mathias Nilsson, båda Mazars, som revisorssuppleanter.

Christina Richter lämnar sitt uppdrag för valberedningen. I den vakanta positionen föreslås Anna Eklund för nyval. Anna arbetade som hospitality- och hållbarhetsansvarig för HIF så sent som under 2023 men lämnade i slutet av säsongen sin tjänst för att återvända till Clarion som operativt verksamhetsansvarig. Anna har varit en mycket uppskattad spelare på Olympia och vi är glada över att med detta förslag bädda för att fortsätta hålla Annas erfarenheter, kompetens och breda nätverk tätt knutet till HIF.

Årsmöte Helsingborgs IF 2024 – Valberedningens förslag till medlemmar

Ordförande, nytt mandat till och med årsmöte 2025, 1 år
– Fredrik Karlsson, omval

Befintliga mandat till och med årsmötet 2025, 1 år:
– Erik Kruse
– Jenny Lindén
– David Nilsson Sträng

Nya mandat, till och med årsmötet 2026, 2 år:
– Henrik Anger, omval
– Stavros Papadopoulos, omval

Nya ledamöter, till och med årsmötet 2026, 2 år:
– Erik de la Motte, nyval
– Fredrik Johnsson, nyval

Ej för omval:
– Kenneth Nilsson
– Lottie Svedenstedt

Revisorer, till och med årsmötet 2025, 1 år.
– Pär Lövgren revisor, omval
– Anders Johansson revisor, omval
– Martin Erlandsson revisorssuppleant, omval
– Mathias Nilsson revisorssuppleant, omval

Valberedning till och med årsmötet 2025, 1 år.
– Fredrik Storm – Ordförande, omval
– Christian Hammenborn – Ledamot, omval
– Emma Carlström – Ledamot, omval
– Jonathan Vasilcin – Ledamot, omval
– Anna Eklund – Ledamot, nyval

– Christina Richter – Ej för omval