Skip to content

Uttalande från vår huvudsponsor Akea

Ända sedan akea startade verksamhet i nordvästra Skåne 2008 har vi investerat i föreningslivet. Vi har en stark tro på föreningslivets alla goda krafter som tillsammans med näringsliv och offentlig sektor gör vårt gemensamma samhälle bättre.

Vi har varit partner i Helsingborgs IF sedan länge och 2021 blev vi Huvudsponsor med ambition att vara delaktiga i uppbyggnaden av en hållbar fotbollsförening. Med hållbar förening menar vi att föreningen ska vara öppen för både flickan och pojken, att föreningen ska vara ekonomiskt ansvarsfull mot sig själv, sina medlemmar och sin omgivning, att HIF ska vara en förebild för övrigt föreningsliv, att HIF ska vara en god kraft i staden där unga människor bygger och förverkligar drömmar, där människor mår bra.

I vår analys av säsongen 2022 är det självklart att herrarnas representationslag inte har varit särskilt bra. 17 av 90 poäng i Allsvenskan är naturligtvis underkänt. Men vår investering i Helsingborgs IF är mycket mer än herrseniorerna.

Några exempel:
– HIF är idag en god kraft i familjen Helsingborg. Föreningen samverkar med övrigt föreningsliv i regionen, utbyter erfarenheter, kunskaper och sätter fler barn i rörelse. Skolprojektet med Perstorps kommun är ett utmärkt exempel på när den gyllene triangeln (kommun / föreningsliv / näringsliv) samverkar med den unga människans välbefinnande i centrum.

– HIF har ett utökat samarbete med ett 15-tal klubbar i närområdet där samverkan genererar en starkare och mer stimulerande föreningsresa för den unge utövaren.

– HIF har aktiva engagemang i staden där föreningens närvaro fångar upp, entusiasmerar unga människor att välja föreningslivets goda kraft istället för sämre alternativ.

– HIF har ett etablerat kommersiellt nätverk vars plattform skapar goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt för företag i nätverket.

– HIF:s akademi är femstjärnig och tävlar med Sveriges bästa – P19 och P17 är topp 10 i Sverige.

– Damsektionen i föreningen växer. Representationslaget vinner matcher och serier på löpande band. HIF har 100-talet nya fotbollsspelande tjejer i verksamheten. Publiksnittet på senior dam är topp 15 i Sverige.

I alla våra partnerskap i föreningslivet i Sverige använder vi FN:s globala mål för hållbar utveckling som karta och kompass.
Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 8 – Schyssta arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11 – hållbara städer och samhällen
Mål 17 – Genomförande och partnerskap.
I vårt partnerskap med Helsingborgs IF är vi överens om vilken riktning och hastighet vi ska röra oss framåt och uppåt.

Akea kommer vara Huvudsponsor i Helsingborgs IF även 2023. Vi kommer att stötta föreningen i sin stolta resa framåt. Vi vill fortsätta vårt gemensamma arbete med ambitionen att bygga ett hållbart Helsingborgs IF för oss idag och för kommande generationer. Vi kommer inte göra avkall på vårt engagemang eller vår närvaro.

Med #tillsammansför17 manifesterar vi vår starka tro på att samverkan är all framgångs moder. Vi vill framåt arbeta med föreningens representanter i god samtalston med ambition att bygga en hållbar, fotbollsspelande grupp som kan etablera sig i herrarnas Allsvenska. Lösningen på en negativ herrsäsong är inte att människor ska avgå till höger och vänster, kontinuitet är ledord i vår dagliga verksamhet, tålamod och ödmjukhet är andra ord som präglar framgångsrika verksamheter. ”Fråga inte vad din förening kan göra för dig, fråga vad DU kan göra för din förening”.

Ingemar Queckfeldt
Head of Sponsorship
Akea – Part of Eleda