Skip to content
Foto: Bildbyrån

Kommunikation från HIF:s styrelse & klubbledning

Nu finns samtliga årsmötesdokument, inklusive årsredovisning för 2023 och budget för 2024, tillgängliga för medlemmar här.

Efter ett tufft sportsligt år, som bland annat drabbade budgeterade publikintäkter negativt, slutar 2023 med ett minusresultat på nästan en halv miljon kronor.

Vi budgeterar för ett minusresultat även för 2024, men har sedan slutet av förra säsongen arbetat hårt för att det minusresultatet ska krympa och kommer fortsätta arbeta på bred front under hela säsongen för att nuvarande budgeterade minusresultat ska vändas till ett positivt.

– Vi går in i 2024 med en minusbudget på 3,5 miljoner kronor. Det är ett resultat av en noggrann avvägning av vilka kostnader vi kan dra ner på med bibehållen god verksamhet och vad vi anser är en i nuläget realistisk budgeterad intäkt för året. Vi arbetar strategiskt och intensivt med olika typer av intäktskällor för att inte bara säkerställa verksamheten 2024 utan också kommande år. Detta blir viktigt för att stabilisera föreningen över tid, ekonomiskt såväl som sportsligt, säger HIF:s ordförande Fredrik Karlsson.

– Vi har ett ekonomiskt utmanande år framför oss. Samtidigt känner vi att vi är inne på en ny, spännande resa med föreningen. Det visas inte minst av att vi redan nått budget för sålda säsongskort, vilket är ett kvitto på det engagemang som finns runt vår förening. Prognosen för våra sponsorintäkter följs men vi arbetar hårt för att utveckla nya samarbeten, partnerskap och erbjudanden så att vi kan utöka våra intäktsströmmar, överträffa den budget som lagts och tillsammans bygga ett starkare HIF, säger tf klubbdirektör Reda Chahrour.

Styrelsen föreslår också att årsmötet ska besluta om ändringar av stadgarna. Det rör sig i huvudsak om en modernisering av språket och vissa ändringar av praktisk karaktär. De väsentliga förändringarna i sak består i att sista dag för motioner tidigareläggs med två veckor, att proceduren vid personval förändras något samt ett enklare och mindre kostnadsdrivande sätt för att lösa eventuella tvister mellan medlem och föreningen. Dessutom föreslår styrelsen att stadgarna ska ange tydlig målsättning för representationslaget för såväl herrar som damer och att den i båda fallen ska vara att spela fotboll i den högsta nationella serien.

Klubbledning & styrelse