skip to Main Content
Foto: Bildbyrån

Kjell Jakobsson avböjer omval som ordförande för Helsingborgs IF

HIF:s ordförande Kjell Jakobsson har aviserat att han i samband med årsmötet mars 2023 kommer att lämna över ordförandeklubban.

– Anledningen är att jag inte får ihop livspusslet med HIF, hotellföretagen, välgörenhetsprojekt i Sydafrika och familjen. Det har varit två mycket inspirerande och intensiva år där vi har flyttat fram HIF:s position på många sätt. Vi har lanserat vår flick- & damsatsning, utvecklat vår akademiverksamhet och vårt hållbarhetsarbete, stärkt relationen med fotbollsklubbar i regionen samtidigt som vi redovisat positiva resultat. Dessutom har Helsingborgs IF en femårsplan för första gången som tydligt visar var föreningen vill vara 2026, säger Kjell Jakobsson.

Kjell lämnade sitt besked till valberedningen redan i september för att den skulle få god tid att hitta en ersättare.

– Vi är ett mycket bra team i styrelsen och vi är på rätt väg. Det är viktigt att de får fortsätta resan med vår femårsplan tillsammans med alla duktiga och engagerade medarbetare inom HIF. Jag känner en stor tacksamhet för den gemenskap och all positiv respons jag fått från dem och många andra runt föreningen. Det kommer jag verkligen att sakna, avslutar han.

Kjell Jakobsson valdes in i samband med årsmötet 2020 och har med framgång lett styrelsens strategiska arbete framåt.

– HIF:s roll som viktig samhällsaktör har utvecklats ytterligare under tiden som Kjell Jakobsson lett styrelsearbetet. För det vill vi rikta ett stort tack till honom, säger valberedningens ordförande Fredrik Storm och fortsätter:

– Trots degraderingen av HIF:s herrlag på seniorsidan upplever valberedningen att föreningen som helhet står på en stabil grund. HIF, med bland annat landets sjätte bästa publiksnitt trots sportsliga motgångar, är en välmående förening och förutsättningarna för en ny ordförande och dennes styrelse är goda.

Valberedningen har sedan sommarmånaderna utvärderat nuvarande styrelses arbete. Valberedningen kommer, i enlighet med HIF:s stadgar, att presentera ett styrelseförslag för år 2023 senast 14 dagar innan utlyst årsmöte.

Valberedningen