skip to Main Content

HIF utvecklar sitt långsiktiga hållbarhetsarbete tillsammans med Lindéngruppen

HIF bedriver idag ett brett och långsiktigt hållbarhetsarbete. En viktig del av det är att bryta utanförskap och bidra till integrationen i samhället, främst bland barn och ungdomar. Tack vare samarbetet med Lindéngruppen kan klubben nu utveckla detta arbete både i Helsingborg och i regionen.

– Vi är sedan länge stolt partner till HIF. Vi har på nära håll sett vilken betydelse klubben har för regionen. Vi är glada över att vi nu kan ta detta steg och bidra till att ytterligare lyfta föreningens hållbarhetsarbete, säger Lindéngruppens ägare och ordförande Jenny Lindén Urnes.

Hållbarhet är en central del av Lindéngruppens verksamhet där arbetet grundar sig på övertygelsen om att de företag som tar ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet och skapar lösningar på de utmaningar som finns i vårt samhälle också är de företag som kommer att vara långsiktigt framgångsrika. Lindéngruppens erfarenheter gör det möjligt att såväl fokus som resurser finns för att hela klubbens verksamhet ska genomsyras av ett långsiktigt hållbarhetstänkande.

– Vårt hållbarhetsarbete handlar idag främst om integration, sysselsättning och hälsa. Fotbollen är grunden och kraften i våra olika projekt i staden. Det är våra samarbetspartners – inte minst en driven huvudpartner som Lindéngruppen – som gör detta engagemang möjligt. Tillsammans kan vi se till att resurser sätts in på rätt ställe, att de leder till konkreta aktiviteter och ger mätbara resultat, säger Joel Sandborg, Klubbdirektör HIF.

Fotboll har alltid haft förmågan att förena människor och bryta utanförskap. Utöver den lokala förankringen är det fotbollen som för samman Lindéngruppen och HIF.

– Fotboll är ett världsspråk och vi vet vad en bred och välfungerande fotbollsförening kan innebära för att skapa tillhörighet, identitet och gemenskap. Det HIF gör här betyder mycket för Helsingborg och vi vill vara med och göra det ännu bättre, säger Jenny Lindén Urnes.

Såväl HIF som Lindéngruppen är övertygande om att sport i allmänhet och fotboll i synnerhet är en verksamhet med stor förmåga att bryta utanförskap och ta in ungdomar i samhället. Klubben har en stor betydelse för regionen och engagerar ett stort antal människor från alla typer av bakgrunder. Tillsammans arbetar vi för att öka engagemanget för klubben och sporten samt bryta utanförskapet.