skip to Main Content

HIF inleder samarbete med Magnus Winter

Helsingborgs IF är glada att inleda ett samarbete med Magnus Winter, idrottspsykologisk rådgivare.

Magnus Winter är utbildad idrottspsykologisk rådgivare och pedagog. Han har även en grundutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT steg 1) och gästundervisar på bland annat Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) inom idrottspsykologi, ledarskap, stresshantering och kommunikation. Han arbetar med fotbollspsykologi utifrån samma modell som Svenska Fotbollförbundet gör inom A-landslagen. Nu inleds ett samarbete mellan Magnus och HIF.

– Vi har under en lång tid arbetat på att få in en idrottspsykologisk rådgivare i organisationen och är glada över att inleda ett samarbete med Magnus, säger sportchef Andreas Granqvist.

Samarbetet inleds omgående och Magnus kommer att vara med herrlaget vid återstarten idag. Frågor som rör samarbetet besvaras av HIF:s sportchef Andreas Granqvist.