skip to Main Content

Fotboll integrerat i schemat på Centralskolan i Perstorp

Centralskolan årskurs 7-9 erbjuder tillsammans med Perstorps kommun och HIF fotboll integrerat i skolschemat. Vår fotbollsakademi finns för alla som är intresserade av att kombinera skola med fotboll på skoltid. Vill du utvecklas både i skolan och på fotbollsplanen? Då har vi ett koncept som passar dig!

2022 startade vi vår fotbollsakademi och kommer inför varje läsårsstart inneha plats för 26 elever i den. Uttagning sker genom antagningsprovspel där vi ger eleverna möjlighet att visa upp sina fotbollsfärdigheter.

Om fotboll på skoltid
Vid tre tillfällen per vecka tränar du fotboll med utbildade fotbollstränare från Helsingborgs IF. Fysisk aktivitet genom fotboll ger en ökad koncentrationsförmåga och kan i det längre perspektivet således också öka måluppfyllelsen i skolan. För att optimera detta lägger vi i schemaläggning stor vikt vid att eleverna ska ha tyngre teoretiska pass i så nära anslutning som möjligt till fotbollspassen. Vi tränar cirka en kilometer från skolan och avsätter tid för att eleverna ska kunna transportera sig till och från träningarna. Väljer eleverna att cykla ska cykelhjälm, enligt lag, användas.

Alla blir inte fotbollsproffs. Vi vill belysa vikten av att arbeta med sitt reguljära skolarbete då utbildning är nyckeln till framtiden oavsett ålder. Skolarbetet kommer alltid i första hand och vårt mål är att alla elever ska nå fullständiga gymnasiebetyg för att på så sätt inneha stor valmöjlighet till vidare studier. Detta innebär att eleverna har stort ansvar för sin utveckling både i skolan och på fotbollsplanen.

Är du född 2009-2010 och intresserad av fotboll på skoltid?
Kontakta stefan.olsson@perstorp.se.