• ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...

SLO

Presentation
HIF:s SLO är Mia Lindén.

Kontakt
Mia Lindén
Supporter Liasion Officer (SLO)
mia.linden@hif.se

Vad är en SLO?
2012 beslutade UEFA att alla klubbar som ansöker om en UEFA-licens ska ha en Supporter Liasion Officer, SLO. I Sverige har SEF och SvFF beslutat att alla Allsvenska klubbar ska ha en SLO samt att det ska finnas en nationell SLO-samordnare. UEFA har även skrivit en 56-sidors handbok om vad SLO-rollen innebär och vad man vill uppnå.

SLO-handboken, som tagits fram i samverkan med europeiska supporterorganisationer, inleds med att supportrarna är hjärtat, livsnerven i den professionella fotbollen och att SLO-handboken syftar till att förbättra dialogen och samverkan mellan klubbarna och dess supportrar. UEFA anser att dialog visar på fotbollens natur som en sport med många olika intressegrupper vars åsikter behöver lyssnas på. Länge har supportrarna ignorerats i den här dialogen, men nu ska även de ses som viktiga aktörer/medlemmar av fotbollsfamiljen.

SLO-systemet härstammar från Tyskland där det tyska fotbollsförbundet, riksidrottsförbundet och politiker på nationell och regional nivå gick samman för att komma till rätta med den huliganism som drabbat Tyskland under 1970- och 80-talen. 1992 introducerades ett nytt nationellt koncept

för sport och säkerhet, där en del handlade om just ökad samverkan med supporterrörelsen genom att införa SLO-rollen samtidigt som ökade krav på säkra arenor förtydligade formerna för samverkan mellan alla inblandade aktörer. Arbetet visade sig bli så framgångsrikt att SLO-rollen senare infördes som ett licenskrav från den tyska ligaorganisationens sida.

Hela systemets grundtanke är att om supportrar inkluderas och ges möjlighet att säga sitt om hur de behandlas så kommer de också att uppföra sig bättre, medan exkludering och repression tydligt har visat sig inte fungera. Istället för att ses som potentiella ordningsstörare ska supportrar ses som människor som är kapabla att aktivt bidra till sin klubbs utveckling. SLO-funktionen är tänkt att underlätta för supportrar att bli mer ansvarsfulla partners och öka kvalitén och formerna för dialog mellan klubb och supportrar. Målet är att uppmuntra supportrar att ta ansvar för sitt eget agerande. Självreglering bland supportrarna ses som den bästa formen av prevention och SLO- funktionen har som regel bättre förutsättningar än säkerhetsansvariga att uppnå detta eftersom denne själv ska vara en del av klubbens supporterscen. Genom att etablera ett nätverk av SLO:s på nationell och europeisk nivå kan man även sprida kunskap och lyckade exempel på hur man kan utveckla samverkan mellan exempelvis supportrar, klubbledning och säkerhetsorganisationen. De här tankarna kommer från högsta nivån i UEFA och ska nu implementeras i de nationella förbunden.

Definition av rollen Supporter Liaison Officer:
- SLO ska vara en bro mellan supportrarna och klubben och ska hjälpa till att förbättra dialogen mellan de två parterna.

- SLO:s arbete är beroende av den information de får från båda sidor och deras roll förutsätter att båda parter ser dem som trovärdiga.

- SLO informerar supportrar om vilka beslut klubbledningen tagit, och åt andra hållet, kommunicerar supportrarnas åsikter i olika frågor till klubbledningen.

- SLO ansvarar för att bygga relationer, inte bara med olika supportergrupper, utan även med polis och säkerhetsansvariga.

- SLO samverkar med sina SLO-kollegor från andra klubbar inför matcherna i syfte att bidra till att supportrarna ska följa gällande säkerhetsriktlinjer.

Positiva erfarenheter från de länder som har tillämpat SLO-systemet:
- En direkt kommunikationskanal mellan klubbar, nationella förbund och supportrar.
- Förbättrade relationer med sina supportrar.
- Bättre insyn i hur supportrarna struktur och uppfattningar ser ut, vilket underlättar då problem ska lösas.
- Bättre organiserade supportrar.
- Bättre transparens åt båda sidor, vilket leder till bättre feedback, förbättrade beslutsprocesser
och färre missförstånd.
- Förbättrad dialog mellan supportrar till olika klubbar.
- Mindre ordningsstörningar/bättre konfliktlösningsmetoder.
- Bättre atmosfär på och runt arenorna.
- Högre intäkter genom mer publik, ökad souvenirförsäljning, fler sponsorpartners och supportrar som identifierar sig med sin klubb i högre omfattning.

Hur och vem ska man utse till klubbens SLO?
Det är respektive klubbs ledning som ansvarar för att anställa en SLO. De viktigaste kriterierna är att personen i fråga är välkänd bland klubbens supportrar och åtnjuter en bred acceptans samt förstår SLO-rollens olika målgrupper väl. Vissa klubbar kan tänkas bli frestade att nominera en SLO som inte i första hand kommer från supportersbasen (exempelvis en gammal spelare), men i SLO-handboken är UEFA mycket tydliga med att det inte är en lyckad lösning. Flera exempel där så har skett har slutat med att personen ganska snabbt sagt upp sig på grund av den krävande rollen och de krav på erfarenhet och kunskap som krävs.

UEFA är också mycket tydliga med att rollen som SLO respektive säkerhetsansvarig är två helt olika saker som inte kan kombineras. SLO-rollen ska besättas av en person från supportrarna själva, så långt det är möjligt. En SLO måste vara närvarande bland fansen, personen måste känna dem och vara accepterad av dem. Endast då kan personen känna av känslostämningarna bland supportrarna. Endast då kan personen förstå de problem som supportrarna upplever och vilka behov och önskemål de har. För att upprätthålla supportrarnas förtroende måste en SLO även kunna handskas varsamt med känsliga uppgifter han får veta av fans, och klubbarna måste ha förståelse för att en SLO inte kan föra vidare allt han får veta. Medan en säkerhetsansvarig endast ser själva regelöverträdelsen, ska SLO kunna se hela processen som leder fram till överträdelsen. UEFA rekommenderar därför att man anställer en genuin supporter till den här rollen.

Rekommendationen är att SLO-rollen ska vara en heltidstjänst och i större klubbar finns exempel på att man har flera stycken. I mindre länder där det inte är ekonomiskt möjligt att anställa en person på heltid skriver UEFA i handboken att man kan överväga en deltidsanställning alternativt att tjänsten kombineras med andra uppgifter i klubben.

(Texten är baserad på en text skriven av Mathias Henriksson och har tidigare publicerats i Änglarnas medlemstidning Blått & Vitt 4/2011.)

NYHETER

Plan för att kunna arrangera smittsäkra arrangemang på Olympia

2020-09-17 15:55

Helsingborgs IF har under en tid arbetat på en plan…

LÄS MER

Spelare och ledare till vårt P7-lag sökes!

2020-09-16 18:02

Vårt P7-lag behöver bli större, därför söker vi nu fler…

LÄS MER

HIF, Tillväxt Helsingborg och Helsingborgs Stad ingår ett nytt hållbarhetssamarbete

2020-09-16 10:00

Helsingborgs IF, Tillväxt Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen har ingått ett samarbete…

LÄS MER

Grattis på 90-årsdagen till vår hedersordförande Ingvar Wenehed!

2020-09-15 10:40

Vi säger stort grattis till klubbens hedersordförande Ingvar Wenehed som…

LÄS MER

Se alla höjdpunkter från 2-2-matchen mot Hammarby IF

2020-09-14 17:30

HIF kom tillbaka från dubbelt underläge och hade även möjlighet…

LÄS MER

Andreas Landgren efter comebacken: ”Krigat hårt för detta”

2020-09-13 18:52

Efter mer än ett års skadefrånvaro var Andreas Landgren idag…

LÄS MER

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...