skip to Main Content

Kjell Jakobsson vald till ny styrelseordförande

Det extra årsmötet röstade fram Kjell Jakobsson till ny styrelseordförande. Kenneth Nilsson, David Nilsson Sträng, Markus Holgersson och Fredrik Karlsson röstades in i styrelsen. Sedan tidigare sitter Lottie Svedenstedt, Emma Håkansson, Kim Olsson och Stavros Papadopoulos med som ledamöter.