skip to Main Content

Information om verksamhet i sportbaren

HIF väljer att inte återstarta lunchserveringen i sportbaren under 2022. Klubben har i god dialog med staden en kontinuerlig diskussion i hur Olympia ska kunna utnyttjas mer på olika sätt. Under hösten intensifierades arbetet kring möjligheten att Olympiaskolans elever skulle kunna ha sin skolmatsal på Olympia. Parterna är nu överens om ett upplägg som gör att HIF kommer att fokusera sin verksamhet i sportbaren till våra hemmamatcher med samma målsättning som tidigare: att skapa en härlig atmosfär för våra supportrar inför, under och efter våra matcher på Olympia.

– Olympia är Helsingborgarnas arena och är finansierad av Dunkerstiftelsen. Vi har över de tre senaste åren arbetat med hur nyttjandegraden av Olympia kan öka och hur fler Helsingborgare ska kunna ta del av denna mötesplats. Genom denna nya överenskommelse med staden kan vi glädjande nog också meddela att vårt damlags hemmamatcher under 2022-2027 är klara att spelas inne på Olympia, säger HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg.

Vi har sedan tidigare ett samarbete med IKEA och H22 som pågår i Olympias Östra läktare och det kök som finns i AKEA Lounge. Vi arbetar och planerar även för att Olympia och HIF skall vara en naturlig del av H22 där de två största delarna är en spontanfotbollsturnering för skolor som ska spelas inne på Olympia och en landslagsturnering på flick/damsidan under 2022.

De som erhållit lunchkuponger i sportbaren har fått information via mejl om vad som gäller för dessa. Informationen finns också på medlem.hif.se.