skip to Main Content

Under ledning av HIF-ikonen Alvaro Santos har vi skapat ett forum där barn och ungdomar i ett flertal områden i Helsingborg får möjlighet till rörelse och aktivitet på sin fritid.

Målsättningen med denna satsning är att få fler flickor och pojkar att röra på sig, att få fler att komma in i föreningslivet, att få barnens föräldrar att engagera sig i föreningslivet och därmed skapa en god integrationsmöjlighet samt att ge en annan bild av utsatta områden.